Polisa online


Wielu podróżujących chce czuć komfort tak fizyczny jak i psychiczny. Dlatego powstała polisa online, której zakup można dokonać korzystając z powyższego formularza.

Polisa online dostępna jest w poniższych towarzystwach ubezpieczeń:

> SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

– pakiety biletowe dla podróżujących autokarami, promami i samolotami na terenie Europy oraz basenie Morza Śródziemnego,

– pakiety wakacyjne dla podróżujących na terenie Europy oraz basenie Morza Śródziemnego,

– Signal Iduna Travel – obejmujące koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na ubezpieczenie bagażu w przypadku zagubienia,

– Signal Iduna SKI – obejmujące wszystkich podróżnych podczas uprawiania sportów narciarskich,

– Signal Iduna NNW RP – obejmujące wszystkich podróżujących po terenie Polski,

– Signal Iduna Cudzoziemcy – obejmujące cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Polski,

> Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

– Warta Travel 24 wyjazdy zagraniczne – obejmujące turystów za granicami Polski (koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i sprzętu oraz odpowiedzialności cywilnej),

– Warta Travel 24 wyjazdy krajowe – obejmujące turystów na obszarze Polski (następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz bagażu i sprzętu),

> Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

– ERV Travel – ubezpieczenie podróżne TIP oraz TOP dla osób indywidualnych, całych rodzin oraz grup zorganizowanych,

– ERV NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące podróżnych na terenie Polski,

– ERV Koszty Rezygnacji – ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej dla wszystkich podróżnych.

> Ubezpieczenia TU Europa SA

– Ubezpieczenie rowerzysty – obejmuje każdego kto ucierpi wskutek wypadku rowerowego lub gdy rower ulegnie uszkodzeniu,

– Travel World – obejmuje koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny oraz odpowiedzialność cywilną w czasie podróży poza granice kraju,

– NNW Polska – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski,

– SKI i SPORT – ubezpieczenie dla wszystkich podróżnych, uprawiających sporty.

> Ubezpieczenia Generali

– Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych Generali – obejmuje koszty leczenia wraz z ASSISTANCE, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego.

[Głosów: 2 Ocena: 5]